odling medicinsk cannabis

Odla cannabis lagligt i Sverige?

För att göra det tydligt så är det lika bra att inleda med orden; odling av cannabis är olagligt i Sverige! Åtminstone om plantan innehåller över 0,2% THC och ej är registrerad hos länsstyrelsen som kommandes ifrån en legal odling av hampa. Men även om ämnet är tabu i Sverige så är verkligheten den att cannabis är legaliserat eller avkriminaliserat i flera länder och delstater runtom i världen. Dessutom har utvecklingen på det medicinska området gjort så att kommersiell odling blivit tillåtet i t ex Danmark. Det här innebär att det finns en stor legal industri för odling och produktion som behöver tillsätta personal och utveckla branschkunskapen.

Odling av medicinsk cannabis i Danmark

Odling cannabis Danmark

Faktum är att ett av Danmarks största tomatodlingsföretag gav sig på att odla cannabis redan 2018 i partnerskap med utländskt investeringskapital. Efterfrågan på produkter från odlingsbutiker (på engelska kallat growshops) kommer bara att växa i världen, vår närhet och såklart även i Sverige. För större industriell odling handlar det om gigantiska växthus. Sen är det även vanligt med inomhusodling i stora industrilokaler med högeffektiva odlingslampor istället för naturligt solljus och avancerade klimatanläggningar.

Cannabisodling för den illegala marknaden och eget bruk

I Sverige har kriminella väckt uppmärksamhet pga billigt inköpta fastigheter och villor med ödsligt läge på landsbygden. Som använts till vad som i media ofta kallats cannabis- eller knarkfabriker. I praktiken hela hus med cannabis (på engelska grow house) illegalt odlad på en maximerad yta inomhus i alla rum. Inredda med professionell odlingsutrustning, speciella växtlampor och automatisk bevattning. I mindre hemmaodlingar där man brukar odla cannabis så sker det ofta i speciella tält för växter, sk odlingstält.

Straff och brottsrubricering för cannabisodling

I Sverige regleras straff för cannabisodling genom narkotikastrafflagen (1968:64). Straffet för narkotikabrott, inklusive odling av cannabis, varierar beroende på flera faktorer som mängden narkotika, syftet med odlingen (personligt bruk eller försäljning), och om det är en del av organiserad brottslighet.

Straff för olika typer av narkotikabrott:

 1. Ringa narkotikabrott: Om brottet anses vara ringa, vilket typiskt innebär innehav av små mängder för personligt bruk, kan straffet vara böter eller fängelse i högst sex månader.
 2. Normalgradens narkotikabrott: Denna kategori täcker fall som inte är ringa men inte heller grova. Straffet kan vara upp till tre års fängelse. Innehav av även ett par cannabisplantor kan ofta falla inom denna kategori, särskilt eftersom hela plantan (ovanjordiska delar) tas i beaktning när man bestämmer mängden narkotika.
 3. Grovt narkotikabrott: Detta inkluderar fall där brottet anses vara av större omfattning, exempelvis vid stora mängder narkotika eller om det är en del av en organiserad verksamhet. Straffet för grovt narkotikabrott är fängelse i minst två och högst sju år.
 4. Synnerligen grovt narkotikabrott: Detta är för brott som bedöms som särskilt allvarliga, exempelvis vid extremt stora mängder eller om det är en del av storskalig organiserad brottslighet. Straffet är här fängelse i minst sex och högst tio år.

Bötesstraff för ringa narkotikabrott genom Innehav för eget bruk

Böter för ringa narkotikabrott genom innehav för eget bruk baseras på mängden. Exempelvis kan upp till 1 gram cannabis leda till 30 dagsböter, medan mängder upp till 50 gram kan resultera i 140-150 dagsböter. Det är viktigt att notera att även en mindre mängd kan kvalificera sig för ett narkotikabrott av normalgraden om syftet inte är personligt bruk.

Faktorer som påverkar straffets svårighetsgrad

Vid bedömning av straffets svårighetsgrad tas flera aspekter i beaktning, såsom:

 • Syftet med narkotikainnehavet (personligt bruk kontra försäljning)
 • Om brottet är en del av upprepad brottslighet
 • Om brottet är en del av en organiserad verksamhet
 • Mängden cannabis

För en specifik situation, exempelvis innehav av 1-2 cannabisplantor, kan det vara svårt att exakt förutsäga straffet. Det beror på domstolens bedömning av ovanstående faktorer. I vissa fall har straff för innehav av ett par cannabisplantor resulterat i cirka en månads fängelse, men detta kan variera beroende på omständigheterna.

En grön industri att räkna med

Redan idag är legalt odlad cannabis den sjätte största grödan sett till omsättning i USA. På engelska kallat “cash crop” och i verkligheten är nog branschen för cannabisodling enormt mycket större. Mörkertalet pga illegal odling och statistik gällande beslag tyder åtminstone på det. Därför är det okänt hur många som håller på med att odla cannabis.

Även i andra europeiska länder förekommer det legal produktion av cannabis. Kanadensiska börsnoterade Aurora har kommersiell odling och distribution i flera Europeiska länder, förutom i Danmark, även i Portugal med större odling. Legal försäljning av medicinsk cannabis i länder som Tyskland, Frankrike, UK, Italien, Tjeckien och Luxemburg.

Statistiskt diagram för elförbrukning vid cannabisodling

Men odling av cannabis sker ofta inomhus och kan vara både en energislukare och miljöbelastning om det inte sköts på rätt sätt. Här är en sammanställning på vad som drar el vid odling.

 • Växtbelysning för cannabis: 38%
 • Ventilation av växtutrymme: 30%
 • AC-luftkylning av odlingslokal: 21%
 • Uppvärming vid behov: 5%
 • Vattning av cannabisväxter: 3%
 • CO2-tillförsel i odlingsutrymme: 2%
 • Torkning av cannabisblommor och växtmaterial: 1%
Elförbrukning vid cannabisodling

Hur luktar cannabis?

Cannabis oavsett legal status har en tendens att verkligen sprida en distinkt doft. En sötaktig arom som vissa gillar och andra ogillar. Det här innebär att illegala och legala odlingar runtom i världen ofta ser till att filtrera utluften genom aktiva kolfilter för odling. Som fångar upp doftpartiklar och rengör luften. Luktfri odling är alltså högprioriterat för många olika sorters odlare.

Fem intressanta fakta om cannabis

 • Cannabis är en växt som även kallas marijuana och hampa.
 • De aktiva föreningarna i cannabis kallas cannabinoider, med THC och CBD som de mest kända.
 • Cannabis har både medicinska och rekreationella användningsområden, men dess legalitet varierar globalt.
 • Rökning är den vanligaste sättet att konsumera cannabis, men det kan också ätas, ångas eller användas i olika produkter som oljor och krämer.
 • Långvarigt och tungt bruk av cannabis kan ha negativa hälsoeffekter, inklusive påverkan på minne, kognition och psykisk hälsa.

Är marijuana och hasch samma sak?

Cannabis är benämningen på själva växten men det brukar även användas för att beskriva torkade toppskott, alltså blomknopparna från cannabis, som tex kan rökas i en joint. Ett annat vanligt namn för detta är marijuana. I USA är weed ett annat vanligt förekommande namn. I svenska medier går det ibland att läsa om “hasch odling”, odla hasch eller haschplantor. Det är en slarvig felbenämning. Ibland benämns själva odlandet även som “marijuna odling” och odla marijuana.

På engelska brukar blomknopparna kallas för “buds”. Hasch är en kåda som kommer av att pressa samman trichomer som skakats av från plantan. Högst koncentration av dessa THC-rika trichomer finns främst i blommorna. THC är en cannabinoid och en annan vanligt förekommande är CBD.

Cannabis sorter brukar delas upp i genetiska sorterna Sativa, Indica och Ruderalis. Det råder delade meningar om Ruderalis är en egen eller undergrupp till “Cannabis Sativa” som är det vetenskapliga namnet på latin.

Cannabisodling: En guide till vad som behövs och hur det fungerar

Att odla cannabis har blivit en populär hobby och kommersiell verksamhet i många länder, tack vare avkriminalisering och legalisering av plantan. För att odla cannabis framgångsrikt krävs en kombination av rätt växtbelysning, näring, jord och krukor. För dem som föredrar vattenkultur finns även hydroponisk odling som ett alternativ. Här är en djupgående titt på varje aspekt för att hjälpa dig starta din egen odling. Vi tar även upp ämnet cannabisfrön till att odla cannabis.

Växtbelysning för att odla cannabis

En av de viktigaste faktorerna för framgångsrik cannabisodling är rätt växtbelysning. Cannabisväxter kräver mycket ljus, särskilt under blomfasen.

 • HID-lampor (High-Intensity Discharge): Dessa lampor, som inkluderar HPS (High Pressure Sodium) och MH (Metal Halide), har länge varit standarden för cannabisodling. De ger intensivt ljus och täcker ett stort spektrum.
 • LED-lampor: Med teknologiska framsteg har LED-lampor blivit allt mer populära bland cannabisodlare. De är energieffektiva, producerar mindre värme och kan ge ett fullständigt ljusspektrum.
 • Lågenergi odlingslampa: Används ofta i början för kloner, sticklingar samt den vegetativa fasen..
Växtbelysning Odla Cannabis

Så fungerar växtnäring för att odla cannabis

För att cannabisväxter ska växa kraftigt och producera rikliga skördar behöver de rätt mängd och balans av näringsämnen.

 • Makronäringsämnen: Dessa inkluderar kväve (N), fosfor (P) och kalium (K), som är väsentliga för plantans tillväxt och blomning.
 • Mikronäringsämnen: Dessa inkluderar ämnen som järn, mangan och zink, som behövs i mindre mängder men är fortfarande kritiska för plantans hälsa.

Klassisk cannabis odling i jord och krukor

Val av jord och krukor är avgörande för att ge cannabisväxterna den bästa möjliga starten.

 • Jord: En väl dränerande jord med bra luftgenomsläpplighet rekommenderas. Många odlare föredrar att använda en blandning av perlit, vermiculit och organisk kompost.
 • Krukor: Tygkrukor har blivit populära eftersom de tillåter rötterna att andas och förhindrar övervattning. Oavsett vilken typ av kruka du väljer, se till att den har bra dräneringshål.

Vad är odlingstält?

Det är som små rum för att odla cannabis och andra växter. Ibland även kallat växttält. Det går ut på att skapa ett mikroklimat och styra ljuset. På insidan av odlingstälten finns det ofta ett reflekterande material som ofta benämns som mylar som är ett känt varumärke. Det är ett lager med polyester i metallisk färg.

Modern hydroponisk odling av cannabis

Hydroponisk odling av cannabis innebär att man odlar plantorna i vatten snarare än jord. Detta ger odlaren fullständig kontroll över näringsämnena plantan tar upp.

 • Fördelar: Snabbare tillväxt, större skördar och mindre risk för jordburna skadedjur.
 • System: Det finns flera typer av hydroponiska system, inklusive DWC (Deep Water Culture), Ebb & Flow och NFT (Nutrient Film Technique).

Sammanfattningsvis, oavsett om du är nybörjare eller en erfaren odlare, kan rätt kombination av växtbelysning, näring, jord och krukor, samt eventuellt ett hydroponiskt system, hjälpa dig att uppnå en framgångsrik skörd av för den som ska odla cannabis.

Odla cannabis: Att tänka på med ventilation och kolfilter

Som redan nämnts så luktar cannabis i blom väldigt starkt. För att filtrera bort doftens som sprids från cannabisodlingen används kolfilter. Odling med cannabis och kolfilter är väldigt vanligt. Filtren innehåller aktiverat kol som hindrar doftpartiklar att vädras ut från odlingstält via ventilationen. Ibland används även kolfilter för insugsluften för att säkra en god luftkvalitet.

Information om cannabisfrön även kallat lyxfågefrön

De flesta köper cannabisfrön på nätet från såkallade headshops eller seed banks. Några stora kända är Green House Seeds, Sensi Seeds och Dutch Passion. Olika sorters cannabis från dessa fröproducenter brukar kallas för strains. Lyxfågelfrön är ett namn som ibland används av säljare i länder med striktare lagar. Då säljs nämligen cannabisfrön som souvenirer eller väldigt dyra mat till fåglar.

Odlingsbutiker eller så kallade growshops

I Sverige finns många olika företag som säljer växtbelysning för både proffs och hemmaodlare. Några välkända är Amazon, Plantagen, Clas Ohlson, IKEA och Blomsterlandet. Butiker med mer avancerad utrustning och starkare växtbelysning är t ex Professional Grow som även har en lagerbutik i Stockholm. Ebboflod och Hydrogrow som även har fysiska butiker i Malmö respektive Göteborg.

Video om hur det fungerar att odla cannabis

Legal odling av hampa

Lagar och regler har genomgått en betydande förändring de senaste åren. Hampa, även känd som industrihampa, är en variant av Cannabis sativa-plantan. Den är dock avsevärt annorlunda från den mer kända cannabisvarianten som används för att framställa marijuana, främst på grund av sin låga halt av THC (tetrahydrocannabinol), den psykoaktiva beståndsdelen i cannabis. Men det innebär alltså det legalt sett går att odla cannabis.

I Sverige är odlingen av industrihampa laglig under vissa förutsättningar. För att få odla hampa lagligt måste odlaren följa specifika regler och förordningar som fastställts av svenska myndigheter. Dessa inkluderar:

 1. Låg THC-halt: Den hampa som odlas måste vara av sorter som är godkända av EU och ha en THC-halt som inte överstiger 0,2 %. Detta är för att säkerställa att plantorna inte kan användas för drogtillverkning.
 2. Anmälan till Jordbruksverket: Odlare måste anmäla sin avsikt att odla hampa till Jordbruksverket. Detta är en viktig del av den reglerande processen för att säkerställa att odlingen är laglig och att de odlade sorterna är godkända. Mer info om legal cannabis odling.
 3. Användningsområden: Industrihampa används för en mängd olika produkter, däribland fiber till textilier, byggmaterial, pappersprodukter och med som råmaterial till CBD-olja, som har blivit populärt för sina potentiella hälsobefrämjande egenskaper.
 4. Forskning och Utveckling: Det pågår forskning och utveckling inom hampabranchen i Sverige. Detta innebär att nya användningsområden och förädlingsmetoder ständigt utforskas, vilket kan leda till ökad mångsidighet och ekonomisk potential för hampa som en gröda.

Det är viktigt att notera att även om odlingen av hampa är laglig under dessa förutsättningar, är hanteringen och försäljningen av cannabis för rekreationellt fortfarande olaglig i Sverige. Lagstiftningen kring hampa och cannabis är komplex och kan variera beroende på olika faktorer, inklusive syftet med odlingen och de specifika användningsområdena för de odlade produkterna.

Sammanfattningsvis är odlingen av industrihampa i Sverige ett växande område med strikta regler och förordningar. Med sin låga THC-halt och mångsidiga användningsområden erbjuder hampa en spännande möjlighet för svenska bönder och företag, samtidigt som det bidrar till en mer hållbar och miljövänlig industri.

Lämna en kommentar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Rulla till toppen