Växtbelysning

Odlingslampor återger ett växtljus som liknar solens och innebär att du kan få kraftig tillväxt och god skörd på liten yta vid odling inomhus.

Ljuspektrum kelvin

Olika tekniker av växtbelysning

  • HPS växtlampor
  • MH växtlampor
  • LED växtbelysning